odpowiedzialność funkcjonariuszy

Wszystkie otagowane posty odpowiedzialność funkcjonariuszy

OC-funkcjonariuszy-11.png

Odpowiedzialność funkcjonariuszy – długa droga

Ustawodawca przewidział długą drogę do odpowiedzialności funkcjonariusza z tytułu rażącego naruszenia prawa. Ustawa z dnia 20.01.2011 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa przewidująca tryb tej odpowiedzialności do pobrania tutaj.

Samo rażące naruszenie prawa nie wystarczy dla pociągnięcia do odpowiedzialności funkcjonariusza. Poszkodowany musi wykazać szkodę jaką poniósł rażącym naruszeniem prawa, Skarb Państwa wypłacić odszkodowanie, a dopiero wtedy może rozpocząć się postępowanie przeciw funkcjonariuszowi. Okres, od rażącego naruszenia prawa do odpowiedzialności, należy zapewne liczyć w latach. Poniżej graf ze ścieżką odpowiedzialności

OC funkcjonariuszy (1)

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOdpowiedzialność funkcjonariuszy – długa droga