odszkodowanie za odwołany

Wszystkie otagowane posty odszkodowanie za odwołany

odszkodowanie-za-spóźniony-lot.jpg

Odszkodowanie za odwołany lot

Ostatnio Sąd Najwyższy zajmował się dopuszczalnością  drogi sądowej do dochodzenia odszkodowania za  odwołany lot lub odmowę przyjęcia na pokład, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.  Uznał za dopuszczalną taką drogę, naprzemiennie z postępowaniem przez Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego uchwałą z 07 02 2014, III CZP 113/13.

Warto sobie przypomnieć wysokość  odszkodowań za odwołany lot lub odmowę przyjęcia na pokład  przewidzianych art 7 Rozporządzenia:

a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;

b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów  i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;

c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

 Należy jednak zaznaczyć, że odszkodowań tych nie należy traktować jako odszkodowań w rozumieniu odpowiedzialności cywilnej. Pasażerowi przysługują, bez względu czy pasażer doznał szkody w związku z odwołaniem lotu lub odmową przyjęcia na pokład. To również oznacza, że osoby poszkodowane, w rozumieniu odpowiedzialności cywilnej, mogą dochodzić odszkodowania od przewoźnika na zasadach ogólnych. Potwierdza to art  13 ” Prawo do odszkodowania za poniesioną szkodę”

 

Photo credit: The Wandering Angel / Foter / CC BY

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOdszkodowanie za odwołany lot