podwykonawca

Wszystkie otagowane posty podwykonawca

Pracownik-podwykonawca.jpg

Pracownik – Podwykonawca – znaczenie różnic w definicji

Coraz częściej Ubezpieczyciele rozszerzają pojęcie pracownika na osoby fizyczne zatrudnione na umowę cywilnoprawną. nie prowadzące działalności gospodarczej.

Takie rozwiązanie przyjmuje mi.n Warta w OWU OC,  Gothaer w OWU z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia, PZU w OC dla klienta korporacyjnego

Dla innych ubezpieczycieli, osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną nie są pracownikami  i są podwykonawcami.

Rozszerzenie pojęcia pracownika na osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną skutkuje:

1) ochroną dla szkód osobowych w ramach klauzuli OC pracodawcy (a nie zakresu podstawowego)

2) brakiem możliwości kierowania regresu do takiej osoby (taka osoba nie jest osobą trzecią, wiec nie ma możliwości kierowania do niej roszczeń regresowych)

3) brakiem możliwości ochrony na roszczenia wzajemne (poza szkodami osobowymi z tytułu wypadku przy pracy)

 

Gdy osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną nie jest uznana za pracownika, tylko za podwykonawcę to:

1) szkody osobowe jemu wyrządzone będą naprawiane z zakresu podstawowego

2) istnieje prawna możliwość skierowania roszczenia regresowego (chyba że Ubezpieczyciel się go zrzekł w umowie ubezpieczenia)

3) podwykonawca może być objęty ubezpieczeniem i roszczenia wzajemne mogą zostać pokryte tzw klauzulą roszczeń wzajemnych

Photo credit: Kieran (AU) / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaPracownik – Podwykonawca – znaczenie różnic w definicji