prawo górnicze

Wszystkie otagowane posty prawo górnicze

szkody-gónicze-oc-kopalni.jpg

Szkody górnicze – OC kopalni

22 listopada 2013 Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, a powstałych przed wejściem w życie nowej Ustawy Prawa górniczego i geologicznego, tj w dniu  01.01.2012.  Uchwała z dnia 22 listopada 2013 brzmi: „Do spraw o naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w których zdarzenie wywołujące szkodę , jak i jej powstanie, miały miejsce przez dniem 01 stycznie a 2012, stosuje się przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994 Prawo geologiczne i górnicze (jedn, tekst: Dz.U z 2005, nr 228, poz. 1947 ze zm). To ważna uchwała dla OC kopalni.

Ważna jest to uchwała, ponieważ wraz z nową Ustawą Prawo Górnicze i Geologiczne (obowiązującą od 01.01.2012) zmienił się sposób naprawiania szkody przez zakład górniczy . Zgodnie z obiema Ustawami, do naprawiania szody, z zastrzeżeniem postanowień Ustawy mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks Cywilny. Jednakże zgodnie z Ustawą obowiązującą do 31.01.2011,  naprawienie szkody powinno nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego (art 94 ust 1 ). Dopiero kiedy nie jest możliwe przywrócenie stanu poprzedniego lub koszty tego przywrócenia rażąco przekraczałyby wielkość poniesionej szkody, naprawienie szkody następuje przez zapłatę odszkodowania (art 95 ust 1).  Od 01.01.2012 do naprawiania szody, z zastrzeżeniem postanowień Ustawy mają zastosowanie także przepisy Ustawy Kodeks Cywilny, jednakże bez zastrzeżenia pierwszeństwa przywrócenia stanu poprzedniego. Obecnie poszkodowany, zgodnie z zasadami ogólnymi, ma wybór sposobu naprawienia szkody.

Photo credit: Pavel P. / Foter / CC BY

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSzkody górnicze – OC kopalni