rozporządzenie

Wszystkie otagowane posty rozporządzenie

rozporządzenie-opublikowowane.jpg

Rozporządzenia opublikowane. Nowe projekty nadchodzą

30 grudnia 2011 zostały opublikowane nowe Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC:

1) dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U 293, poz 1729) 

2) dla świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U 293, poz 1728) 

Umieściłam oba w zakładce Prawo/Branże/Branża Medyczna

Jednakże mamy kolejny projekt, tym razem dotyczące badań klinicznych. Projekt Ustawy   o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych  wprowadza  zasadniczą zmianę w regulacji odpowiedzialności sponsora badania – zasadę ryzyka jego odpowiedzialności cywilnej. Obecnie ta odpowiedzialność jest oparta o zasadę winy. Ale jako że projekt jest ciągle w fazie konsultacji społecznych, trudno wyrokować o jego  ostatecznym kształcie. Linki do Projektu tutaj 

 

Photo credit: kennymatic / Foter.com / CC BY

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaRozporządzenia opublikowane. Nowe projekty nadchodzą