szkody seryjne

Wszystkie otagowane posty szkody seryjne

Szkody-seryjne.jpg

Szkody seryjne

Szkody seryjne to szkody powstałe z tej samej przyczyny albo z tego samego wypadku.

Przykładem szkody seryjnej mogą być setki roszczeń poszkodowanych np w katastrofie kolejowej . Innym przykładem mogą  być choroby krów wynikłe nieprawidłowego sporządzenia mieszanki pasz.

W obawie przed dochodzeniem roszczeń z umów ubezpieczenia zawartych w kolejnych latach, kiedy będą powstawać szkody wynikłe z jednego wypadku lub z jednej przyczyny, Ubezpieczyciele stosują tzw „klauzulę roszczeń seryjnych”.  Właściwe zapisy uznają, że

1) wszystkie szkody powstałe z tego samego wypadku uważa się za jeden wypadek

2) wszystkie szkody powstałe z tej samej przyczyny uważa się na jeden wypadek

3) szkody miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody

Powyższe uniemożliwia traktowania wielu szkód jako więcej niż jednego wypadku oraz zgłaszania takich szkód do umów ubezpieczenia zawartych w kolejnych latach.

Dzięki tej regulacji Ubezpieczyciel ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody , które powstaną po zakończeniu okresu ubezpieczenia, byle powstały z tej samej przyczyny lub z tego samego wypadku co  szkoda zaistniała w okresie ubezpieczenia.

Stosowane zapisy znajdują się w :

par 5 ust 4 OWU OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkownika mienia STU Ergo Hestii

par 2 pkt 16 c  OWU OC Warty

par 6 ust 5  OWU OC dla Klienta Korporacyjnego PZU

par 2 pkt 2  OWU OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkownika mienia Uniqi

par 4 ust 2 OWU OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkownika mienia Gothaer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Matthews Photography / Foter / CC BY

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSzkody seryjne