underwriter

Wszystkie otagowane posty underwriter

206-365-faceless-bunny-and-kitty_l.jpeg

Niech prawa ręka wie co robi lewa. I na odwrót

Underwriter i Likwidator – dwie najważniejsze osoby w ubezpieczeniach korporacyjnych stojące  po stronie Ubezpieczyciela.

Pierwsza decyduje o kształcie zawartej umowy ubezpieczenia, druga zaś jest uosobieniem wywiązania się z niej przez Ubezpieczyciela.

Negocjowana indywidualnie umowa ubezpieczenia wymaga od Underwritera wyobraźni jak zmienia się akceptowane ryzyko. Musi on zrozumieć negocjowane zapisy oraz dostrzec konsekwencje zmian standardu. Negocjacje to nie tylko wymiana korespondencji z kolejnymi wersjami  warunków umowy ubezpieczenia. To także ustalenia wzajemnego rozumienia reguł odpowiedzialności cywilnej i zasad udzielanej ochrony. Szczegółów są setki, pole interpretacji ogromne. Ogólne warunki ubezpieczenia są jedynie bazą, na której  broker i underwriter zbudują ostateczny kształt umowy ubezpieczenia.

Te wszystkie niuanse, odmienności i intencje powinny być znane też drugiej osobie – Likwidatorowi. Niestety bardzo często tak się nie dzieje. Model łącznego działania Underwritera i Likwidatora jest na rynku niezwykle rzadki. Ze szkodą dla wszystkich – Underwriterów, Likwidatorów, Brokerów i Klientów.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaNiech prawa ręka wie co robi lewa. I na odwrót