wyrzut lodu

Wszystkie otagowane posty wyrzut lodu

Wyrzut-lodu.jpg

Wyrzut lodu – ryzyko turbiny wiatrowej

Jednym z ryzyk związanych z użytkowaniem turbiny wiatrowej jest wyrzut lodu. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji odwilży, gdy kawałki lodu , oderwane od łopat wiatraka mogą lecieć na dalekie odległości. Mogą powodować szkody osobowe, w samochodach, otaczającym mieniu.

Ryzyku wyrzutu lodu (ang: ice throw) poświęcony jest załączony materiał ze strony www.windaction.org pt Risk Analysis of ice throw from wind turbines  Autorzy wskazują, że ryzyko uzależnione jest od kierunku i prędkości wiatru, warunków pogodowych, położenia turbiny.

Na to ryzyko wskazuje także Profesor Grzegorz Pojamński z Uniwersytetu Warszawskiego w dokumencie Opinia dotycząca zagrożeń związanych z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych*.

Profesor koncentruje się na obliczeniach odległości na które mogą padać odłamki i wskazuje jak wiele czynników ma wpływ na rzeczywisty tor lotu oderwanych brył lodu.

_____________________________________

 foto credit: www.foter.com

*Dokument został opublikowany na stronach gminy www.malawies.pl

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWyrzut lodu – ryzyko turbiny wiatrowej