zakład o zwiększonym ryzyku

Wszystkie otagowane posty zakład o zwiększonym ryzyku

zakład-o-zwiększonym-ryzyku.jpg

Zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku

 Art 324 Ustawy  Prawo ochrony środowiska wprowadza  regulację, zgodnie z którą zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku odpowiada  za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko zgodnie z  art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego, niezależnie od tego, czy zakład ten jest wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody.

To korzystna  regulacja dla poszkodowanego. Pozwala uniknąć sporu czy zakład ten jest wprawiany w ruch za pomocą siły przyrody. Tym samym prowadzi do uniknięcia sporu czy szkoda ma być rozstrzygana w oparciu o zasadę winy czy ryzyka.

Zakładem, zgodnie z definicją z punktu 48 art 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska,  jest  jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami. Zakład kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym lub  dużym ryzyku w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie (art 248 Ustawy Prawo ochrony środowiska). Od 15 lutego 2014 obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.10.2013 w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku ma obowiązek :

  • zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej (powiatowemu dla zakładów o zwiększonym ryzyku, wojewódzkiemu dla zakładów o dużym ryzyku),
  • • sporządzenia programu zapobiegania poważnym awariom
  • • opracowania i wdrożenie systemu bezpieczeństwa
  • • opracowania raportu o bezpieczeństwie
  • • opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Ani Państwowa Straż Pożarna ani GIOŚ nie publikują rejestrów zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku. Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska można znaleźć takie  przykładowe rejestry  dla zakładów z województwa wielkopolskiego  – o zwiększonym  i dużym ryzyku. Są one jednak aktualne na 30.12.2008.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZakład o zwiększonym lub dużym ryzyku