zwrot kosztów strony przeciwnej

Wszystkie otagowane posty zwrot kosztów strony przeciwnej

Zwrot-kosztów-procesu.jpg

Zwrot kosztów procesu strony przeciwnej

W przypadku gdy poszkodowany pozywa sprawcę szkody, a sprawca przegrywa proces , sąd zobowiązuje sprawcę do pokrycia kosztów procesu poniesionych przez  powoda – poszkodowanego, np kosztów wpisu, kosztów pomocy prawnej, kosztów stawiennictwa świadków.

Ogólne Warunki Ubezpieczycieli milczą na temat obowiązku zwrotu takich kosztów przez Ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciele w OWU zobowiązują się do zwrotu kosztów obrony prawnej  – nie precyzując jakie koszty będą pokrywane. I o ile koszty pełnomocników, świadków, ekspertyz nie powinny budzić wątpliwości to warto doprecyzować czy Ubezpieczyciel pokryje koszty procesu strony przeciwnej w razie przegranej.

Pełen katalog kosztów pomocy prawnej w Klauzuli kosztów ochrony prawnej na stonie Portalu Klauzule dodatkowe

 

 

Photo credit: fdecomite / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZwrot kosztów procesu strony przeciwnej