Blog

Latest News and Updates

Ustawa-o-zapobieganiu-szkodom-w-środowisku.jpg

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – zmiany od 17.02.2014 i tekst jednolity

Od 17.2014  obowiązuje kilkanaście zmian do Ustawy z dnia 13.04.2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Są to zmiany następujących artykułów: Art. 3. 1. 1), Art. 3. 1. 2), Art. 3. 1. 3) , Art. 3. 1. 4) , Art. 3. 1. 5), Art. 3. 1. 7) , Art. 3. 2. 1) b) . Art. 3. 2. 1) c), Art. 3. 2. 2) a) , Art. 3. 2. 2) c) , Art. 4. 2) b) , Art. 5. 1) , Art. 5. 2) , Art. 6. 2) a) , Art. 6. 11) a) , Art. 20. 4., Art. 23. 5.,  Art. 30, Art. 31,  Art. 32,  Art. 33,  Art. 34, Art. 35. 2. , Art. 36, Art. 37,  Art. 38, Art. 39.

Zmiany mają charakter porządkowy i przyniosły aktualizację numerów Dzienników Ustawa w których są publikowane akty prawne, do których Ustawa się odnosi.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie zawiera w swojej treści jednolity tekst Ustawy. Do pobrania tutaj

Maria Tomaszewska -PestkaUstawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – zmiany od 17.02.2014 i tekst jednolity
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji