Blog

Latest News and Updates

zdarzenia-medyczne-a-bład-w-sztuce-e1389891642854.jpg

Zdarzenia medyczne.Wiele poza definicją?

„Ustawą o zdarzeniach medycznych”* wprowadziła definicję zdarzenia medycznego.Wydaje się jednak w szpitalach ma miejsce wiele sytuacji, które  nie są objęte tą definicją. Ciekawe jak  komisje wojewódzkie będą je traktować.

Zgodnie z „Ustawą o zdarzeniach medycznych”* zdarzeniem medycznym  jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

W moim przekonaniu definicji tej wymykają się  takie  sytuacje jak:

a) zaniechanie wysłania karetki reanimacyjnej
b) naświetlanie niesprawnym aparatem RTG
c) nieprawidłowa obsada dyżurów
d) nieprawidłowa identyfikacja materiału biologicznego do badań z danymi pacjenta (podmienienie wyników) 
e)  brak alternatywnego  zasilania w energie  elektryczną podczas operacji , w razie przerw w dostawie energii

To tylko kilka zdarzeń, które mogą powodować szkody pacjentów, a które nie mieszczą się w granicach pojęcia „zdarzenia medycznego”. W tych sytuacjach śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia  nie następuje wskutek  postawienia diagnozy, prowadzenia leczenia, zastosowania leku, niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Przyczyny tkwią w organizacji, sprzęcie, procedurach.

*Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

zdarzenia medyczne a bład w sztuce

credit: www.fotter.com

Maria Tomaszewska -PestkaZdarzenia medyczne.Wiele poza definicją?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji