Grudzień 2012

Wszystkie posty od Grudzień 2012

Zarząd-czy-zarządzanie.jpg

Zarząd czy zarządzanie

W gąszczu terminów związanych z ryzykami odpowiedzialności cywilnej związanej z zarządzanie, zarządem, posiadaniem, najmowaniem, własnością nieruchomościami  nie jest łatwo się poruszać. Próbę rozróżnienia pojęcia zarząd i zarządzanie nieruchomościami podjęłam w najnowszym numerze Miesięcznika Ubezpieczeniowego w artykule pod tytułem ” „Zarząd nieruchomością – zarządzanie nieruchomością”. Zapraszam do lektury.

 

Na zachętę do lektury  – quiz typu „Prawda czy fałsz”, którym zaczyna się artykuł

1) zarząd nieruchomością sprawują tylko współwłaściciele
2) zarządzaniem nieruchomością zajmuje się zarząd wspólnoty
3) zarząd nieruchomością można powierzyć zarządcy nieruchomości
4) zarząd wspólnoty sprawuje zarząd nieruchomością

 

Photo credit: lumaxart / Foter.com / CC BY-SA
read more
Maria Tomaszewska -PestkaZarząd czy zarządzanie
toksyzna-chmura.jpg

Toksyczna chmura

Zbiegiem okoliczności, prasa donosi o kolejnym wydarzeniu, które pasuje jak ulał do omawianych ryzyk na seminarium „Ryzyka OC  w zakładach przemysłowych”. Tym razem, w Beunos Aires, w Argentynie doszło do pożaru przy przeładunku pestycydów – nad miastem wisi toksyczna chmura dymu

Link do zdjęć 

 

Photo credit: (nz)dave / Foter.com / CC BY

read more
Maria Tomaszewska -PestkaToksyczna chmura
chlorek-vinylu.jpg

Chlorek winylu

3 dni temu, podczas seminarium „Ryzyka OC w zakładach przemysłowych” omawiałam zagrożenia związane z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych, w tym zakładów chemicznych. Postanowiłam problematykę przedstawić w schemacie: ryzyka OC podczas procesu produkcyjnego, składowania, transportu, gospodarki odpadami, zastosowania produktów.

Jedną z omawianych substancji,wykorzystywanych w rodzimych zakładach chemicznych produkujące tworzywa sztuczne i półprodukty do nich, był chlorek winylu.  Substancji skrajnie łatwopalnej i rakotwórczej.

NIe długo musieliśmy czekać na rzeczywisty przykład związany z zagrożeniami podczas transportu. 01 grudnia 2012 zawalił się most w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey , pod pociągiem transportującym chlorek winylu. Link do doniesień prasowych 

 

Photo credit: JLaw45 / Foter.com / CC BY

read more
Maria Tomaszewska -PestkaChlorek winylu