Blog

Latest News and Updates

Zarząd-czy-zarządzanie.jpg

Zarząd czy zarządzanie

W gąszczu terminów związanych z ryzykami odpowiedzialności cywilnej związanej z zarządzanie, zarządem, posiadaniem, najmowaniem, własnością nieruchomościami  nie jest łatwo się poruszać. Próbę rozróżnienia pojęcia zarząd i zarządzanie nieruchomościami podjęłam w najnowszym numerze Miesięcznika Ubezpieczeniowego w artykule pod tytułem ” „Zarząd nieruchomością – zarządzanie nieruchomością”. Zapraszam do lektury.

 

Na zachętę do lektury  – quiz typu „Prawda czy fałsz”, którym zaczyna się artykuł

1) zarząd nieruchomością sprawują tylko współwłaściciele
2) zarządzaniem nieruchomością zajmuje się zarząd wspólnoty
3) zarząd nieruchomością można powierzyć zarządcy nieruchomości
4) zarząd wspólnoty sprawuje zarząd nieruchomością

 

Photo credit: lumaxart / Foter.com / CC BY-SA
Maria Tomaszewska -PestkaZarząd czy zarządzanie
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji