Blog

Latest News and Updates

actio-direction-e1389892612877.jpg

Actio directa – prawo poszkodowanego

Trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie ubezpieczeń OC bez „actio directa” czyli uprawnienia poszkodowanego do dochodzenia odszkodowania bezpośrednio od Ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

O ile w obowiązkowych ubezpieczeniach OC zasada ta jest naturalnym narzędziem ochrony interesów poszkodowanego, o tyle w dobrowolnych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej powoduje często pozycjonowanie się Ubezpieczyciela i Ubezpieczonego.   Obowiązek Ubezpieczyciela prowadzenia postępowania, nawet wtedy gdy Ubezpieczony nie jest zainteresowany współpracą  z Ubezpieczycielem, powoduje  naruszenie równości stron umowy ubezpieczenia. Ubezpieczeni bardzo często pozostają w przekonaniu, że rozpatrzenie roszczenia to problem Ubezpieczyciela. Roszczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej to zawsze jednak powinien być wspólny problem Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela. Ograniczenie actio directa w dobrowolnych ubezpieczeniach OC , uzdrowiłoby obecną sytuację.

Zapraszam do odwiedzenia strony z orzecznictwem na temat actio directa  www.portaloc/orzecznictwo. Sądy akcentują niezależność roszczeń poszkodowanego do ubezpieczonego i ubezpieczyciela.

Orzeczenia w tej kwestii  także na stronie Rzecznika Ubezpieczonych 

actio  direction

Maria Tomaszewska -PestkaActio directa – prawo poszkodowanego
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji