actio directa

Wszystkie otagowane posty actio directa

actio-direction-e1389892612877.jpg

Actio directa – prawo poszkodowanego

Trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie ubezpieczeń OC bez „actio directa” czyli uprawnienia poszkodowanego do dochodzenia odszkodowania bezpośrednio od Ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaActio directa – prawo poszkodowanego