Blog

Latest News and Updates

aktywna-współpraca.jpeg

Aktywna współpraca.

 

Na pewno w toku procesu rozpatrywania roszczenia należy zwrócić uwagę na konieczność aktywnej współpracy  Ubezpieczonego i poszkodowanego  z Ubezpieczycielem.  Konieczność ta nie została wyrażona w żadnej z regulacji  prawnych,  jednakże warto o tym wspomnieć z powodu praktycznych jej walorów. Brak  aktywnej współpracy, na przekład odmowa udostępnienia miejsca szkody, nie przekazywanie dokumentów, brak dostarczania informacji, może dotykać boleśnie ubezpieczonego lub poszkodowanego. Ubezpieczonego – ponieważ ubezpieczyciel może podjąć decyzję tylko na podstawie dostarczonych dokumentów, informacji od poszkodowanego  jeżeli uzna jest za zgodne z prawdą. Natomiast poszkodowany, który nie będzie współpracował z Ubezpieczycielem może spotkać się ze stanowiskiem, że przesłanki odpowiedzialności nie zostały przez poszkodowanego wykazane.

 Photo credit: Foter.com / CC BY-SA

Maria Tomaszewska -PestkaAktywna współpraca.
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji