Maria Tomaszewska -Pestka

VIII powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie VIII  powodu „Można ponosić odpowiedzialność cywilną mimo braku winy” Sprawcy szkód , broniąc się przed roszczeniem, intuicyjnie przytaczają „koronny” argument, że nie ponoszą winy za powstałą szkodę. Niestety nie zawsze jest to argument wystarczający, bo w wielu przypadkach brak winy, dochowanie staranności, przestrzeganie

Zasady oznaczania żywności

Od 13 grudnia 2014 obowiązują zasady znakowania żywności, wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zasady te zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy

D&O- rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu

Dla ustalenia odpowiedzialności członków zarządu za szkody oraz za zobowiązania spółki , kluczowe znaczenia może mieć data do kiedy członek zarządu pełnił swoją funkcję. Szczególnego znaczenia, wobec braku  regulacji prawnej, nabiera tryb skutecznego złożenia oświadczenia woli o rezygnacji z funkcji. Biuletyn orzecznictwa Lexis.pl, w artykule pt Organ właściwy do przyjęcia oświadczenia woli o rezygnacji ze

Schody ruchome – bezpieczeństwo

O tym , że schody ruchome to urządzenie niebezpieczne można się przekonać z kilku filmów poniżej załączonych [su_youtube url=”http://youtu.be/OCj3jeMVBCI” width=”320″ height=”200″ responsive=”no”] [su_youtube url=”http://youtu.be/8LSImCEVBAo?t=10s” width=”320″ height=”200″ responsive=”no”] [su_youtube url=”http://youtu.be/Zm3rGTYqUXc” width=”320″ height=”200″ responsive=”no”] O wypadek proszą się czasem sami użytkownicy [su_youtube url=”http://youtu.be/2Fl-aU6X7MM” width=”320″ height=”200″ responsive=”no”] Polskie Prawo nie przewiduje specjalnych regulacji dotyczących oznaczeń i instrukcji na

VII powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie VII  powodu „Obowiązuje solidarna odpowiedzialność sprawców szkód”   Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody ich odpowiedzialności jest solidarna. To zasada wynikająca z Kodeksu cywilnego. Sąd nie może badać w procesie stopnia winy i przesądzać w jakim procencie poszczególne osoby odpowiadają za

Wyniki rynku za I q 2014 – ubezpieczenia OC hamują

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała sprawozdania  rynku za I kwartał 2014 . Całe sprawozdanie do pobrania  tutaj. Wniosek na podstawie danych o składce przypisanej brutto w największych grupach ubezpieczeń nasuwa się oczywisty: ubezpieczenia OC hamują . [table id=124 /] [table id=123 /] [table id=125 /] Photo credit: Pavel P. / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Wypadek na koloniach w Kobylnicy – zasada odpowiedzialności gminy

4 lipca 2014 zapadł wyrok w II instancji w sprawie poparzonej dziewczynki na koloniach w Kobylinicy. Wyrok nie został jeszcze opublikowany na oficjalnym Portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Prasa donosi o zasądzeniu zadośćuczynienia i renty. Warto się jednak przyjrzeć wyrokowi w tej sprawie w I instancji, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Słupsku 13 grudnia 2013, a