Maria Tomaszewska -Pestka

OC agenta, OC brokera – projekty nowych Rozporządzeń

Rządowe Centrum Legislacji zamieściło Projekty nowych rozporządzeń w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC osób wykonujących czynności: [su_label type=”info”]agencyjne[/su_label] – projekt tutaj, ścieżkę legislacji można obserwować tutaj  [su_label type=”info”]brokerskie[/su_label]  – projekt tutaj, ścieżkę legislacji można obserwować tutaj Projekty różnią się od obecnie obowiązujących Rozporządzeń, brakiem możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela do 10%. Tym samym Ubezpieczyciel OC nie będzie mógł

Doubezpieczenie – od kiedy ochrona?

  W katalogu Klauzul dodatkowych w dobrowolnych ubezpieczeniach OC znajduje się Klauzula konsumpcji sumy gwarancyjnej. Spotyka się jej dwie wersje : I – niepożądaną dla Ubezpieczyciela, powodującą że suma gwarancyjna określona zostaje na jeden wypadek VER I Po każdorazowej wypłacie odszkodowania, suma gwarancyjna zostaje uzupełniona do wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia II – gdzie strony

VI powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie VI  powodu „Nie można wykluczyć sporu przed obcym sądem i w oparciu o obce prawo” Dla rozstrzygania o odpowiedzialności cywilnej  za szkodę wyrządzonej przez Polaka lub podmiot działający w Polsce,  nie zawsze będzie miało zastosowanie prawo polskie . Nie zawsze także taka sprawa

Umowa nadwyżkowa, umbrella policy – jak zapisać?

Proponując Klientowi umowę nadwyżkową warto się zastanowić na właściwym sformułowaniem intencji stron. W pierwszej kolejności należy unikać sformułowań odwołujących się do umowy podstawowej jako franszyzy. Suma gwarancyjna z umowy podstawowej nie jest franszyzą w umowie nadwyżkowej . Patrz wpis : Nadwyżka a franszyza  W drugiej kolejności należy się zastanowić nad zakresami obu umów. Jeżeli zakresy

Claims made – sąd nie kwestionuje odmowy ubezpieczyciela

Mało jest orzeczeń sądów dotyczących czasowego zakresu ochrony. W sprawie z powództwa poszkodowanej przeciwko Ubezpieczycielowi Sąd nie uznał za zasadne roszczenia poszkodowanej zgłoszonego po zakończonym okresie ubezpieczenia. Roszczenie zostało zgłoszone do  umowy ubezpieczenia, w której przewidziany był trigger claims made. Poszkodowana upadkiem na chodniku zgłosiła roszczenie do Ubezpieczyciela OC Miejskiego Zarządu (…)w C, który był odpowiedzialny za stan

Kąpielisko – czyja odpowiedzialność?

Sezon letni w pełni. Wypadki i utonięcia na miejskich kąpieliskach także się zdarzają. Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne kąpieliskiem jest  to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie

V powód dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie V  powodu „Scenariusze szkód bywają nieprzewidywalne i przerażające” Życie pisze scenariusze nieprawdopodobne. Aż chce się powiedzieć – nie, to nie mogło się zdarzyć. Jako przykład sztandarowy można podać szkodę  zgłoszoną przez związek niewidomych, który zakwaterował swoich członków , osoby niewidome, na szkolenie w niewykończonym

Szkody poza RP – kiedy konieczna klauzula?

Ubezpieczyciele, w ubezpieczeniu OC ogólnej, wyłączają z zakresu podstawowego szkody , które powstały, wystąpiły, zostały wyrządzone poza terytorium RP. Ryzyko takich szkód można objąć ochroną na mocy dodatkowej klauzuli. Jasnym jest że potrzebują dodatkowej klauzuli Ubezpieczeni, którzy eksportują produkty, wysyłają pracowników za granicę, wykonują usługi za granicą. Ale co z sytuacjami, gdy Ubezpieczony nie prowadzi