Blog

Latest News and Updates

Weżyk.jpg

Błaha szkoda.Kto odpowiedzialny?

U znajomych na klatce schodowej, w jednej ze skrzynek z licznikami  wody, pękła rurka z zimną wodą. Instalacja była przyporządkowana do mieszkania  po sąsiedzku. Woda pod ciśnieniem zalewała klatkę schodową, aż do garażu. Lało się też po pionie kanalizacyjnym, woda przesiąkała przez strop garażu.

 Kto  może ponosić odpowiedzialność? Potencjalnie kilka podmiotów:

a) właściciel mieszkania
b) zarząd wspólnoty
c) zarządca
d) generalny wykonawca budynku
e) wykonawca instalacji
f) firma konserwująca instalację
g) producent rurki

Uroda ubezpieczeń OC polega na tym, że nawet przy błahej szkodzie mamy wielu potencjalnie odpowiedzialnych. Sprawę komplikują nieprecyzyjne lub ogólnikowe przepisy o zakresie obowiązków  poszczególnych podmiotów. W przesądzeniu odpowiedzialności niebagatelną rolą odgrywać będę czynniki ekonomiczne – aby wykazać odpowiedzialność innego podmiotu albo obronić się przed odpowiedzialnością należy ponieść nierzadko spore koszty. A w niewielkich szkodach po prostu się to nie opłaca

Maria Tomaszewska -PestkaBłaha szkoda.Kto odpowiedzialny?
Udostępnij ten post

2 komentarzy

Dołącz do konwersacji
  • MarekW - 22 grudnia, 2011

    Fakt, że możemy mieć kilka potencjalnie odpowiedzialnych podmiotów, ale możliwy jest też inny wniosek: nie ma podmiotu, któremu można przypisać odpowiedzialność za zalanie.
    Najprostszym rozwiązaniem wydaje się likwidacja szkody z polisy OC za produkt producenta/importera/sprzedawcy rurki. Tylko pytanie o przedawnienie takiego ewentualnego roszczenia :-).

    Maja Pestka - 22 grudnia, 2011

    W moim wpisie świadomie nie zawarłam rozstrzygnięcia. Nie pokusiłabym się o żadną z tez. Dopiero po ustaleniu szeregu okoliczności można przesądzić o odpowiedzialności. Nie zaryzykuję twierdzenia że najprościej dochodzić odszkodowania od tego lub tamtego podmiotu.

Dołącz do konwersacji