Blog

Latest News and Updates

OWU-w-przetargach.jpg

OWU w przetargach

Wiele SIWZ’ów w  postępowaniach na wybór Ubezpieczyciela, dopuszcza stosowanie  Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w później zawartych umowach ubezpieczenia. Po analizie zapisów możliwość ta okazuje się jedynie atrapą korzystnych rozwiązań dla Ubezpieczyciela.

Brzmienie odpowiednich zapisów bywa różne. Niedługo szukając znalazłam  następujące formuły:

„Wszelkie warunki określone w SIWZ i niniejszej Umowie Generalnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego”

„W sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ, zastosowanie mają OWU stanowiące załącznik do niniejszej oferty. W przypadku wystąpienia sprzecznych zapisów pierwszeństwo mają zapisy SIWZ i oferty”

Z powyższych zapisów  wynika, że postanowienia mniej korzystne dla Ubezpieczonego nie będą miały zastosowania. Zatem żadnego z wyłączeń z OWU, Ubezpieczyciel nie będzie mógł  przywołać. Także definicje, które są konstruowane aby doprecyzować zakres ubezpieczenia mogą okazać się bezskutczne – jeżeli poza  ochroną pozostawią wypadki, które zostały przewidziane w SIWZ. Zatem nic nikomu po OWU – liczy się tylko to co jest w Specyfikacji.

 Photo credit: Jonathan Combe / Foter.com / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaOWU w przetargach
Udostępnij ten post

3 komentarzy

Dołącz do konwersacji
 • Marcin Wojtkowiak - 21 marca, 2012

  witam
  dzisiaj trafiłem na bloga. Zainteresował mnie wpis o pierwszeństwie treści SIWZ nad treścią OWU.
  Jest to znaczący problem teoretyczny, w konsekwencji praktyczny. Problem dotyczy bowiem dwóch kwestii:
  1) cóż znaczy powszechne określenie: „W sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ…”. SIWZ tradycyjnie obejmują zakres ubezpieczenia według modelu: przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia (zakres ryzyk obejmowanych ochroną), suma ubezpieczenia, wartośc ubezpieczeniowa. Brak jest zaś informacji o szczegółowych wyłączeniach. Czy zatem tak istotna sprawa jak wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej (tradycyjnie oddzielny rozdział w OWU) należy uznać właśnie jako tę „sprawę nieuregulowaną”, czy przeciwnie: uznać, iż sprawa została uregulowana w SIWZ w ten sposób, że wszelkie wyłączenia przedmiotowe i zakresowe nie mają zastosowania? W tym kontekście – jak należy interpretować art. 385 par. 1 KC?
  Jako przykład:
  – SIWZ wskazują, iż przedmiotem ubezpieczenia sa budynki i budowle. w SIWZ nie znajdujemy wzmianki jakoby budynki wyłączone z eksploatacji miały być wyłączone z ochrony. Natomiast OWU przedmiotowo wyłączają takie budynki. Jest zatem ochrona, czy jej nie ma?
  – w ubezpieczeniu szyb od stłuczenia SIWZ wskazują klasycznie na zakres: wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu szyby / oszkleń. Tradycyjnie brak wzmianki o wyłączeniach zakresowych z tak określonego zapisu all risks. OWU oczywiscie na takie wyłączenia wskazują. Ograniczenia te obowiązują, czy nie?
  2) przykład teoretyczny – SIWZ nie wskazują na OWU jako element kształtujący treśc stosunku ubezpieczenia (zatem całkowity brak wzmianki typu: „w zakresie nieuregulowanym….”). Czy wtedy OWU obowiązują na podst. art. 384 par. 1 KC, czy nie obowiązują?
  3) wreszcie – na ile skuteczność wyłączeń przedmiotowych i zakresowych może być wywodzona z art. 65 par. 2 KC – tzn. domyslne przyjęcie, iż obydwie strony akceptuja i uznają za skuteczne wyłączenia z OWU mimo, iż nie sa one wyraźnie przywołanie w SIWZ? Broker (częsty „konstruktor” SIWZ) z góry zakłada istnienie wyłączeń, zaś ubezpieczyciel rzecz jasna tę intencje rozumie i „dostarcza” SIWZ z wyłączeniami

  Bardzo byłbym wdzięczny za odniesienie się do powyzszych kwestii.

  Maja Pestka - 21 marca, 2012

  Jako że odpowiedź wymaga czasu, proszę pozwolić mi odpowiedzieć do końca tygodnia…do usłyszenia

  Maja Pestka - 24 marca, 2012

  Odnosząc się do poruszonych kwestii w komentarzu:
  Ad 1) uważam że w przytoczonych przykładach budynków wyłączonych z eksploatacji, wyłączeniach w ubezpieczeniu szyb od stłuczenia należy się liczyć z bezskutecznością wyłączeń zawartych w OWU. Ograniczają one zakres ochrony ubezpieczeniowej wymaganych przez SIWZ i zawartej na jej postawie umowie ubezpieczenia
  Ad2) w moim przekonaniu w ogóle nie może być podstaw aby do umowy ubezpieczenia miały zastosowanie jakie kole wiek Ogólne Warunki Ubezpieczenia
  Ad 3) tutaj podobnie uważam jak w punkcie 1 oraz jak wskazałam we wpisie – należy się liczyć z bezskutecznością tych wyłączeń. Szczególnie że zapis „w sprawach nieuregulowanych” może się odnosić się do obowiązków ubezpieczonego w momencie szkody, do postępowania regresowego, do obowiązku minimalizacji szkody, itp. Kwestia zakresu ochrony ubezpieczeniowej została uregulowana w SIWZ więc „listy wyłączeń” nie można uznać za sprawę nieuregulowaną.

  Powyższe przemyślenia powinny prowadzić underwriterów do akceptacji tylko takich SIWZów które zawierają wymaganą przez nich listę wyłączeń.

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty