Blog

Latest News and Updates

bójka-w-szkole.jpg

Bójka w szkole – odpowiedzialność gminy

Prasa 22 lutego 2014  donosiła o orzeczeniu sądu w Krakowie, zgodnie z którym Gmina Kraków będzie musiała wypłacić 150 000.00 zł odszkodowania 16-letniej Dominice za zranienie jej nożem przez rówieśniczki w 2010 roku, podczas szkolnej przerwy. Orzeczenie nie jest prawomocne, nie znana jest także treść uzasadnienia. Nie wiadomo czy Ubezpieczyciel jest pozwany. Tutaj fragment dziennikarskiego opisu sprawy z portalu gazeta.pl:
” Ten wypadek wydarzył się trzy lata temu. Dominika, wówczas uczennica Gimnazjum nr 6 w Krakowie, została zaatakowała nożem przez swoją koleżankę Agatę G. Do zdarzenia doszło podczas przerwy na szkolnym korytarzu. Dyżurujące wtedy nauczycielki – matematyczka i anglistka – nie zrobiły nic, by ochronić Dominikę przed atakami nożowniczki. Gdy zobaczyły, co się dzieje, opuściły korytarz. Matematyczka tłumaczyła potem, że pobiegła dzwonić na pogotowie i policję. (…)Razem z drugą nauczycielką stanęła przed komisją dyscyplinarną kuratorium oświaty. Obydwie dostały naganę z ostrzeżeniem. Taka kara figuruje trzy lata w aktach, uniemożliwiając otrzymanie nagród oraz start w konkursach na dyrektorów szkół. Anglistka ją przyjęła. Matematyczka postanowiła walczyć. Odwołała się do komisji dyscyplinarnej Ministerstwa Edukacji, a ta ją uniewinniła. Pomogły argumenty biegłego psychologa, który podkreślił, że jakakolwiek próba interwencji ze strony nauczycielki mogłaby doprowadzić do eskalacji konfliktu. Winy nauczycielki nie dopatrzyły się prokuratura i sąd. Orzekły, że działając pod wpływem silnego stresu, zareagowała w jedyny możliwy dla siebie sposób.” Cały tekst:www.krakow.gazeta.pl

Za działalność szkoły, która jest  jednostką  budżetową, odpowiada Gmina. Wynika to z art 9  Ustawy o samorządzie gminnym ,  art 79 Ustawy o systemie oświaty i art 18  Ustawy o finansach publicznych . Za szkody wyrządzone uczniom przez innych uniów,  szkoła będzie odpowiadać w oparciu o art 427 Kodeksu cywilnego. Artykuł ten statuuje domniemanie winy za szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod nadzorem. Jest ono możliwe do obalenia, przez zobowiązanego do nadzoru, poprzez wykazanie że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo poprzez wykazanie, że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru.
Tutaj natomiast zamieszczam orzeczenie, będące przykładem skutecznej obrony Gminy przed roszczeniami poszkodowanego chłopaka pobitego w szkolnej bójce I C 941_12 . Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie , orzeczenie korzystne dla Gminy, ale nieprawomocne.  Osobiście nie podzielam argumentacji sądu.
Photo credit: Jo Naylor / Foter / CC BY


 

 

 

Maria Tomaszewska -PestkaBójka w szkole – odpowiedzialność gminy
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji