Blog

Latest News and Updates

bezpieczeństwo-imprez-masowych.jpg

Impreza masowa. Bezpieczeństwo

Wymogi bezpieczeństwa imprez masowych zostały określone w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 (Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych).  Zgodnie z Ustawą organizator zapewnia:

1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
3) pomoc medyczną;
4) zaplecze higieniczno-sanitarne;
5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

Elementy powyższe są „mapą drogową” oceny bezpieczeństwa imprez. Nie tylko masowych. Na bazie 8 zagadnień underwriter albo broker może uszczegółowić zagadnienia jakie mogą wpływać na ocenę ryzyka, i tak np :

  •    czy został po zimie sprawdzony stan techniczny dachu
  •  jaka jest liczba pracowników ochrony przypadająca na liczbę uczestników
  • czy drogi ewakuacji mają sprawne i automatycznie otwierające się drzwi
  • czy na drodze, wyznaczonej jako ewakuacyjnej, nie znajduje się żadna przeszkoda i czy został umieszczony znak o zakazie zatrzymywania i postoju
  •  czy drogi ewakuacji są automatycznie podświetlane, nawet w przypadku awarii zasilania
  • w jakim systemie będzie odbywać się będzie  łączność pomiędzy służbami
Maria Tomaszewska -PestkaImpreza masowa. Bezpieczeństwo
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji