Blog

Latest News and Updates

IV-powód.jpg

IV powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie IV  powodu „Mała działalność może wyrządzić dużą szkodę”

Na rozmiar wyrządzonej szkody nie wpływa tylko wielkość przedsiębiorstwa – jego aktywa lub przychody.

O ryzyku wyrządzenia szkody czyli jej rozmiarze i prawdopodobieństwie, decyduje szereg czynników m.in. rodzaj działalności, rodzaj produkowanych produktów, kategoria odbiorców, kategoria  potencjalnych poszkodowanych, standardy i zabezpieczenia, odległości od mienia osób trzecich, itp., itd.

Jako przykłady dysproporcji pomiędzy wielkością firmy a rozmiarem szkody może  podać :

Dokładne szacowanie prawdopodobieństwa powstania szkody i jej rozmiarów nie jest możliwe. Dlatego ubezpieczenie OC ma służyć zapewnieniu ochrony na szkody nieproporcjonalnie duże do wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa.

________

      Photo credit: fireflythegreat / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Maria Tomaszewska -PestkaIV powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji