Blog

Latest News and Updates

10-powodów.jpg

10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne

10 powodów dlaczego ubezpieczenia OC są ważne czyli 10 argumentów żeby przekonać Klienta do kupienia ubezpieczenia OC.

I. Każdy może pozwać każdego , a obrona przed roszczeniem jest trudna i kosztuje

II. Wysokość zasądzanych odszkodowań wzrasta

III. Niezbadane są wyroki sądów

IV. Mała działalność może wyrządzić dużą szkodę

V. Scenariusze szkód bywają nieprzewidywalne i przerażające

VI. Nie można wykluczyć sporu przed obcym sądem i w oparciu o obce prawo

VII. Obowiązuje solidarna odpowiedzialność sprawców szkód

VIII. Można ponosić odpowiedzialność za szkodę mimo braku winy

IX. Powierzenie czynności innemu podmiotowi tyko czasem zwalnia od odpowiedzialności

X. Nie jest miło kiedy nie ma pieniędzy na wypłatę należnego odszkodowania

Rozwinięcie każdego z punktów kolejnych tygodniach

Pełen tekst ukazał się w newsletterze SKOK Ubezpieczenia Piątek z Brodą

 

Piątek z Brodą

Maria Tomaszewska -Pestka10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji