Blog

Latest News and Updates

kiedy-produkt-jest-bezpieczny.jpg

Kiedy produkt jest bezpieczny?

Czy za sól drogowa używana do produktów spożywczych jest produktem bezpiecznym , bo nie służby sanitarne nie stwierdziły szkodliwości dla zdrowia i życia ludzkiego?

Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów w art 4 stwierdza, że produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego

 

Zatem można do twarożku sypać sól drogową. Czy aby na pewno?

Artykuł 6 Ustawy przychodzi nam z pomocą – w przypadku gdy brak jest szczegółowych przepisów Wspólnoty Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa określonego produktu, produkt wprowadzony na rynek polski uznaje się za bezpieczny, jeżeli spełnia określone odrębnymi przepisami polskimi szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów.Domniemywa się, że produkt zgodny z normami zharmonizowanymi w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności jest produktem bezpiecznym w zakresie wymagań objętych tymi normami.

 

Można zatem stwierdzić, że produkt niezgodny z normami nie będzie produktem bezpiecznym.

Sól odpadowa nie jest zgodna z normami soli kuchennej.

Maria Tomaszewska -PestkaKiedy produkt jest bezpieczny?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji