Blog

Latest News and Updates

kl.przeniesienia-ognia.jpg

Klauzula przeniesienia ognia

Pojawia się czasem w zapytaniach brokerskich „Klauzula przeniesienia ognia”, zgodnie z którą Ubezpieczyciel ma objąć zakresem ochrony szkody wynikłe przeniesienia ognia z nieruchomości Ubezpieczonego na nieruchomości sąsiednie. Brokerzy proponują czasem dodatkowy limit, czasem nie. 

Wyjaśnić jednak warto, że  ryzyko  przeniesienia ognia jest objęte podstawowym zakresem ochrony. Taki jest standard rynkowy. Klauzula przeniesienia ognia na rynkach europejskich funkcjonuje po to aby okreslić dla tego ryzyka wyższy limit niż obowiązuje dla zakresu podstawowego i  pozostałych klauzul.

Nie spotkałam się w Polsce z umową ubezpieczenia, która dla ryzyka przeniesienia ognia posiada  limit wyższy niż suma gwarancyjna. Ale z punktu widzenia oceny ryzyka takie rozwiązanie wydawało by się uzasadnione, bo dla wielu klientów to ryzyko jest dominujące.

Zatem proponowanie tej klauzuli bez limitu, albo z podlimitem, mija się z celem  – Ubezpieczyciel takiej ochrony udziela w standardzie.

 Photo credit: kevin dooley / Foter.com / CC BY

 

 

Maria Tomaszewska -PestkaKlauzula przeniesienia ognia
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji