Blog

Latest News and Updates

klauzula-reprezentantów.jpg

Klauzula reprezentantów – kto jest reprezentantem?

Ubezpieczyciele  w dobrowolnych ubezpieczeniach OC wyłączają szkody wyrządzone z winy umyślnej.

W drodze negocjacji można to zmienić. Jednak standardem jest  pozostawienie poza zakresem ochrony szkód wyrządzonych   z winy umyślnej przez tzw reprezentantów. Stosuje się wtedy najczęściej w umowie tzw klauzulę reprezentantów.

Pojęcie reprezentantów jest wyłącznie umowne i to umowa powinna doprecyzować krąg osób, które uważa się za reprezentantów (nie należy utożsamiać reprezentantów z osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu). Ważne aby nazewnictwo dopasować do formy prawnej Ubezpieczonego.

W zależności od siły negocjacyjnej krąg reprezentantów może być węższy lub szerszy. Poniżej tabla z osobami, które na pewno należy uważać za reprezentantów. Ten katalog można poszerzyć o dyrektorów, kierowników, pełnomocników, kierownika budowy, itp

[table id=113 /]

 

 

Maria Tomaszewska -PestkaKlauzula reprezentantów – kto jest reprezentantem?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji