Blog

Latest News and Updates

Usuwanie-śniegu-z-dachu.jpg

Obowiązek usuwania śniegu z dachu

Przepisy nie nakładają wprost  na żaden podmiot obowiązku usuwania śniegu z dachu. Obowiązek taki  wynika jednak z art. 61  w pkt 2 Prawa budowlanego, który wskazuje, że  właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływając na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury takich jak m.in  intensywnych opadów atmosferycznych.

Obiekt budowlany powinien być podawany, raz w roku, kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budynku (Art 62 ust 1 pkt 1 Prawa Budowlanego). W przypadku wystąpienia sił przyrody oddziaływających na obiekt , o których mowa w art 61 pkt 2 obiekty powinien być kontrowany  pod względem bezpiecznego użytkowania obiektu (Art 62 ust 1 pkt 1 Prawa Budowlanego).

Dla budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2, Prawo Budowlanej w art 62 ust 1 pkt 3 przewiduje okresową kontrole stanu technicznego dwa razy do roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.  

W razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której  stanu technicznego budynku, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części (art 62 ust 3 Prawa Budowlanego).  W przypadku, gdy kontrola potwierdzi, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo że jest w nieodpowiednim stanie technicznym, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, nakaże w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. Na podstawie tej decyzji  powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Osoba dokonująca kontroli  musi posiadać właściwe uprawnienia budowlane.

Photo credit: Muffet / Foter.com / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaObowiązek usuwania śniegu z dachu
Udostępnij ten post

3 komentarzy

Dołącz do konwersacji
 • smorcz - 1 lutego, 2012

  A jak to było w przypadku MTK? Czy taka kontrola była i wykazała jakieś nieprawidłowości? Jeśli tak, to czy zarządca MTK usunął je? Jestem bardzo ciekawa kulis tego tematu! 🙂

  Maja Pestka - 1 lutego, 2012

  Wskazane we wpisie przepisy obowiązują dopiero od nowelizacji Prawa Budowlanego, która miała miejsce Ustawą z dnia 10 maja 2007 czyli po katastrofie. Katastrofa hali MTK była przyczyną zmiany Prawa Budowlanego i wprowadzenia ostrzejszych obowiązków kontroli.
  Prace biegłych, wyjaśniających przyczyny katastrofy, wskazały,że zaleganie śniegu było przyczyną bezpośrednią zawalenia się hali, przy czym uznano, że hala mogła się zawalić w każdej chwili ze względu na rażące błędy projektowe.

 • Maja Pestka - 14 lutego, 2013

  Jeśli właściciel nie podpisał umowy z zarządcą to obowiązek odśnieżania spoczywa na nim. Jeżeli wspólnota nie podpisała takiej umowy też jest zobowiązana sama te czynności wykonywać. Jeżeli zleciła prace zarządcy – to on odpowiada za odśnieżanie. Wspólnoty nie powstają po to żeby się zajmować odśnieżaniem. Powstają na mocy Ustawy o własności lokali.

Dołącz do konwersacji