Blog

Latest News and Updates

arches-23.jpg

Katastrofa budowlana. Krąg odpowiedzialnych.

Chyba w żadnym innym przypadku jak w sytuacji katastrofy budowlanej nie ma tak  szerokiego kręgu potencjalnie odpowiedzialnych podmiotów.

W przypadku zawalenia się obiektu, tak jak miało to miejsce 6 lat temu z halą MTK, do kręgu podmiotów potencjalnie odpowiedzialnych należą:

a) właściciel
b) użytkownik
c) zarządca nieruchomości
d) Skarb Państwa
e) rzeczoznawca budowlany
f) kierownik budowy
g) projektant
h) inwestor
i) inspektor nadzoru inwestorskiego
j) wykoanwca obiektu

Podwyższy krąg zapewne nie wyczerpuje całego katalogu podmiotów, do których poszkodowani mogą skierować roszczenia z tytułu szkód poniesionych na skutek katastrofy budowlanej. Zależy on bowiem o okoliczności faktycznych.

 

 

 

Maria Tomaszewska -PestkaKatastrofa budowlana. Krąg odpowiedzialnych.
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty