Blog

Latest News and Updates

odszkodowanie-a-darowizja.jpg

Odszkodowanie a darowizna

Sporo szumu powstało wokół publikacji łódzkiej GW „Nie wypłacimy. Przecież ludzie pomogli” .

Mając na uwadze, że prasa nie zawsze akuratnie oddaje rzeczywistość nie chciałabym się wprost odnosić do sytuacji opisanej w artykule. Pewnie trzeba by było zajrzeć do akt aby posłużyć się jedynie faktami.

Warto jednak powtórzyć na tym tle fundamentalną zasadę ubezpieczeń OC –  Ubezpieczyciel zobowiązany jest to zapłaty odpowiedniej kwoty służącej przywróceniu stanu sprzed szkody, ale poszkodowany nie może się na szkodzie wzbogacić. Zatem jeżeli poszkodowany znalazł darczyńcę, który  naprawił szkodę, nie może się domagać wypłaty odszkodowania w takiej części w jakiej szkoda została naprawiona.

Inną zupełnie kwestią jest wykazanie wielkości szkody oraz sumy środków przekazanych przez darczyńcę. Sytuacja opisana w artykule myślę, że dotyczy właśnie tej kwestii – spór się toczy o wartość szkody i wielkość środków zaliczonych na poczet naprawienia szkody. Kwestie dowodowe są zawsze najtrudniejsze.

 Darwin Bell / Foter.com / CC BY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Tomaszewska -PestkaOdszkodowanie a darowizna
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji