Blog

Latest News and Updates

odszkodowanie-kosztem-uzyskania-przychodów.jpg

Czy odszkodowanie z OC jest kosztem uzyskania przychodów?

Kiedy podmiot prowadzący działalności gospodarczą rozważa kwestię wysokości franszyzy lub rezygnuje z ochrony ubezpieczeniowej dla szkód z OC do określonego poziomu, istotne jest zagadnienie kwalifikacji wypłaconego odszkodowania jako kosztu uzyskania przychodu.

Kwestia ta budzi wątpliwości przedsiębiorców

Poniżej wyrok  Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 03.04.2014 w sprawie indywidualnej interpretacji podatkowej  o uznanie wypłacanych odszkodowań z tytułu   szkód osobowych,  szkód rzeczowych,  czystych strat finansowych .  szkód środowiskowych i szkód ekologicznych za koszty uzyskania przychodów.

Odszkodowania jako koszt uzyskania przychodu

 

_____________________________________

Photo credit: Jilligan86 / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaCzy odszkodowanie z OC jest kosztem uzyskania przychodów?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji