Blog

Latest News and Updates

Data-retroaktywna-II.jpg

Retroaktywna – data, ochrona, cz.II

Standard ubezpieczenia OC ogólnej obejmuje wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia. O definicji wypadków w tych ubezpieczeniach pisałam we wpisie Wypadek a szkoda. Ubezpieczyciele nie wyłączają z ochrony ubezpieczeniowej szkód powstałych z przyczyn zaistniałych przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia ani szkód wyrządzonych przez produkty wprowadzone do obrotu przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. To oznacza że nie ma konieczności aby Ubezpieczyciel udzielał w takim zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Jednak  szkody zaistniałe przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, pozostają poza ochroną. Od woli Ubezpieczyciela zależy objęcie ich ochroną, jeżeli Ubezpieczony z jakichkolwiek przyczyn nie posiadał w poprzednich okresach ochrony ubezpieczeniowej.

Photo credit: aussiegall / Foter.com / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaRetroaktywna – data, ochrona, cz.II
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty