data retroaktywna

Wszystkie otagowane posty data retroaktywna

data-retro-I.jpg

Retroaktywna – data, ochrona, cz.I

Ochrona retroaktywna w ubezpieczeniach OC ma kilka znaczeń. Pierwsze, klasyczne, znacznie ochrony retroaktywnej oznacza objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, które powstały w przeszłości – przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, ale o których nie wie jeszcze Ubezpieczający.

Kolejne zanczenia objemują:

read more
Maria Tomaszewska -PestkaRetroaktywna – data, ochrona, cz.I