act commited

Wszystkie otagowane posty act commited

zdarzenie-II.jpg

„Zdarzenie” czyli wszystko się może zdarzyć, cz.II

Jak wspomniałam w poprzednim wpisie, zdefiniowanie w umowie ubezpieczenia słowa „ zdarzenie ” ma kluczowe znaczenie  dla stwierdzenia czy Ubezpieczyciel udzielił ochrony ubezpieczeniowej w danym okresie czy też nie. W ubezpieczeniach dobrowolnych dokonują tego strony umowy. W ubezpieczeniach obowiązkowych powinien tego dokonać ustawodawca, szczególnie że, art. 9a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stwierdza, że „Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w art. 9, będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w  okresie ubezpieczenia”. Niestety żadne z Rozporządzeń, wydanych na podstawie odrębnych Ustaw, powołujących kolejne obowiązkowe ubezpieczenia, nie definiuje wprost pojęcia „zdarzenia”. A zdarzeń,  których następstwem jest szoda może być  kilka.

Pozwalam sobie   dla trzech zawodów  wskazać tych  kilka zdarzeń w jednej sprawie ,  prowadzących do szkody, za które ponosi odpowiedzialność cywilną osoba objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC

read more
Maria Tomaszewska -Pestka„Zdarzenie” czyli wszystko się może zdarzyć, cz.II