art 815 kc

Wszystkie otagowane posty art 815 kc

nowelizacja-a-zmiany-w-obowiązkowych.jpg

Nowelizacja a pozostałe obowiązkowe ubezpieczenia OC

Wiele napisano o zmianach jakie będą miały miejsce w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej po wejściu w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 zmieniającej Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wiele napisano, ale najczęściej w kontekście ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

 Poniżej to co jest istotne w odniesieniu do pozostałych obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej:

read more
Maria Tomaszewska -PestkaNowelizacja a pozostałe obowiązkowe ubezpieczenia OC