koszty obrony prawnej

Wszystkie otagowane posty koszty obrony prawnej

Obrona-przed-roszczeniem.jpg

Obrona przed roszczeniem. W interesie Ubezpieczyciela

W dobrowolnych ubezpieczeniach OC Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem. Wtedy gdy przeciwko Ubezpieczonemu wysuwane jest roszczenie, które on sam lub Ubezpieczyciel kwestionuje, Ubezpieczyciel finansuje koszty obrony prawnej.

Obowiązek  zwrotu takich kosztów  nie wynika z przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia ani z regulacji Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Świadczenie jest dobrowolnym świadczeniem Ubezpieczyciela. Świadczeniem, które spełnia rolę także ochrony interesów Ubezpieczyciela.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaObrona przed roszczeniem. W interesie Ubezpieczyciela