składka przypisana

Wszystkie otagowane posty składka przypisana

przypisana-ale-nie-zarobiona.jpg

Składka przypisana, ale niekoniecznie zarobiona

Różnicę pomiędzy składką przypisaną a zarobioną widać już z definicji wskazanych w  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r.w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSkładka przypisana, ale niekoniecznie zarobiona