umowa na cudzy rachunek

Wszystkie otagowane posty umowa na cudzy rachunek

osoba-trzecia.jpg

Ubezpieczony – Ubezpieczający. Osoba trzecia?

Czy w sytuacji umowy ubezpieczenia OC na cudzy rachunek   Ubezpieczony jest dla Ubezpieczającego albo Ubezpieczający dla Ubezpieczonego osobami trzecimi? Inaczej pytając – co się dzieje jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę Ubezpieczającemu albo Ubezpieczający Ubezpieczonemu? Czy Ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia takiej szkody. Sytuacja wcale nie jest  teoretyczna, ma nierzadko miejsce, np. w procesie budowlanym, w kontraktach produkcji i dostawy towarów. Jeden podmiot zawiera umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaUbezpieczony – Ubezpieczający. Osoba trzecia?