underwriting

Wszystkie otagowane posty underwriting

snowflakeswilsonbentley.jpg

Ocena ryzyka czyli jedno drugiemu nie równe

W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wiedza na temat reguł odpowiedzialności cywilnej jest kluczowa. Jest to punkt wyjścia żeby zrozumieć ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dla underwritera  aby mógł je oferować i negocjować, dla  Likwidatora aby  rozpatrywał roszczenie  zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia.

Znajomość  tych reguł jest jednak tylko bazą do określenia  jakie ryzyko wiąże się z ubezpieczeniem danego Ubezpieczonego. Na  prawdopodobieństwo  powstania szkody, za którą Ubezpieczony będzie ponosił odpowiedzialność oraz rozmiar tej szkody ma wpływ dziesiątki innych czynników.  One wszystkie powodują że nawet z pozoru bardzo podobne ryzyka mogą się różnić diametralnie.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOcena ryzyka czyli jedno drugiemu nie równe