Blog

Latest News and Updates

snowflakeswilsonbentley.jpg

Ocena ryzyka czyli jedno drugiemu nie równe

W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wiedza na temat reguł odpowiedzialności cywilnej jest kluczowa. Jest to punkt wyjścia żeby zrozumieć ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dla underwritera  aby mógł je oferować i negocjować, dla  Likwidatora aby  rozpatrywał roszczenie  zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia.

Znajomość  tych reguł jest jednak tylko bazą do określenia  jakie ryzyko wiąże się z ubezpieczeniem danego Ubezpieczonego. Na  prawdopodobieństwo  powstania szkody, za którą Ubezpieczony będzie ponosił odpowiedzialność oraz rozmiar tej szkody ma wpływ dziesiątki innych czynników.  One wszystkie powodują że nawet z pozoru bardzo podobne ryzyka mogą się różnić diametralnie.

Identyfikacja i  analiza  czynników  wpływających na prawdopodobieństwo powstania szkody  oraz  jej rozmiar jest  domeną oceny ryzyka. To ona jest sercem pracy underwritera. Ocena ryzyka różni się diametralnie w ubezpieczeniu OC związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą od tej jaką się przeprowadza w ubezpieczeniu OC zawodowej lub ubezpieczeniu członków władz spółki. W tym procesach underwriterowi OC nierzadko jest bliżej do inżyniera albo księgowego niż do prawnika.

Dzisiejszy wpis jest pierwszym poświęconym ryzyku i jego ocenie. Z konieczności jest ogólny. Jako że materia jest  barwna, złożona i bardzo ważna zasługuje na  bardziej szczegółowe rozwinięcie.

Photo credit: Wilson Bentley / Foter.com / Public Domain Mark 1.0

Maria Tomaszewska -PestkaOcena ryzyka czyli jedno drugiemu nie równe
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty