wina własna

Wszystkie otagowane posty wina własna

odpowiedzialność-za-winę-własną.jpg

Wina własna a odpowiedzialność podwykonawców

Pokutuje przekonanie o zwolnieniu od odpowiedzialności w sytuacji powierzenia wykonywania prac podwykonawcy. Nie jest to automat, należy takie zwolnienie traktować jako wyjątek. Nierzadko zapomina się o odpowiedzialności za winę własną – której nie znosi powierzenie wykonania czynności innemu podmiotowi. Wina własna  jest niezależna od powierzenia wykonywania czynności innemu podmiotowi. Jeżeli poszkodowanemu uda się wykazać  winę  powierzającemu czynności oraz podwykonawców, ich odpowiedzialność zapewne będzie solidarna.

Ładnie obrazują to dwa wyroki SN

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWina własna a odpowiedzialność podwykonawców