Blog

Latest News and Updates

tajemnica-ubezpieczeniowa.jpg

Tajemnica ubezpieczeniowa

Wczorajszy Puls Biznesu donosił o perturbacjach związanych z wyborem brokera ubezpieczeniowego w spółce Exatel.  Nie jednak perturbacje przyciągnęły moją uwagę,  a tajemnica ubezpieczeniowa.

W krótkim artykule wskazano wysokość składek ubezpieczeniowych z majątkowych umów ubezpieczenia – majątku i OC firmy Exatel.

Jest to kolejny przykład braku symetrii w prawach i obowiązkach Ubezpieczyciela i Ubezpieczonego. Ubezpieczyciela obowiązuje tajemnica ubezpieczeniowa – wynika to regulacji Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art 19), a Ubezpieczonego nie obowiązuje.  Ciekawe dlaczego?

Photo credit: angelocesare / Foter.com / CC BY-ND

 

Maria Tomaszewska -PestkaTajemnica ubezpieczeniowa
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji