Blog

Latest News and Updates

utrata-rzeczy.jpg

Utrata rzeczy, utrata możliwości korzystania z rzeczy – nowy rodzaj szkody

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w OWU OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia definiuje szkodę rzeczową jako  uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz straty pozostające z nimi w normalnym związku przyczynowym, poniesione przez tego samego poszkodowanego.

Czystą stratę  majątkową definiuje  jako  szkodę nie będąca konsekwencją ani szkody osobowej ani szkody rzeczowej. Drugie zdanie tej definicji mówi, że utrata rzeczy w tym także utrata możliwości korzystania z rzeczy nie jest traktowana jako czysta szkoda majątkowa.

Jeżeli utrata lub utrata możliwości korzystania z rzeczy nie jest  szkodą rzeczową (uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy), nie jest  także czystą stratą majątkową to jest nowym rodzajem szkody w klasyfikacji Ubezpieczycieli. Oczywiście można się umówić na taką klasyfikację. Jednakże warto określić w warunkach jaki jest status takiej szkody – czy jest ona objęta zakresem ubezpieczenia czy wyłączona. Tutaj warunki jednak milczą.

Paragraf 3 ust 1 mówi, że przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim, w zakresie ubezpieczonych ryzyk.

Paragraf 5 ust 2 pkt 17 wyłącza z ochrony czyste straty majątkowe (które można włączyć do zakresu ochrony ubezpieczeniowej klauzulą nr 17).

A co z utratą rzeczy lub utratą możliwości korzystania z rzeczy? Żaden z paragrafów jest nie włączani ani żadnej nie wyłącza. Ani objęta ani wyłączona. Skłaniałabym się do poglądu, że jest wyłączona, bo zgodnie z paragrafem 5 objęte są tylko szkody rzeczowe.  A trudno uznać utratę lub utratę możliwości korzystania z rzeczy za uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy.

Photo credit: MSVG / Foter / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaUtrata rzeczy, utrata możliwości korzystania z rzeczy – nowy rodzaj szkody
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji