Blog

Latest News and Updates

Lekarz-nie-będzie-się-mógł-bronić.jpg

Lekarz nie będzie mógł się bronić w postępowaniu przed Wojewódzką komisją ds zdarzeń medycznych

Trybunał Konstytucyjny we wczorajszym orzeczeniu nie uznał przepisów  Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  za niezgodne z Konstytucją. Trybunał orzekł, że

1. Art. 67i ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742 oraz z 2013 r. poz. 1245) w zakresie, w jakim nie przewiduje uczestnictwa lekarza w posiedzeniu wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 67j ust. 7 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odwołania się lekarza od orzeczenia wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji.

Wniosek Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie uznania tych przepisów za niezgodne z Konstytucją we wpisie Zdarzenia medyczne – niekonstytucyjne?. Link do oficjalnej strony Trybunału z orzeczeniem tutaj

Zatem lekarz będzie tylko niemym świadkiem postępowania przed Komisją. To niekorzystne orzeczenie dla ubezpieczycieli OC lekarzy. Choć sąd powszechny nie będzie związany orzeczeniem komisji, to jednak sytuacja procesowa lekarza i jego ubezpieczyciela OC może zostać skomplikowana orzeczeniem komisji.

Maria Tomaszewska -PestkaLekarz nie będzie mógł się bronić w postępowaniu przed Wojewódzką komisją ds zdarzeń medycznych
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty