Blog

Latest News and Updates

wycinka-drzew.jpg

Wycinka drzew – trudno usunąć zagrożenie

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, właściciel nieruchomości na której znajdują się drzewa i krzewy musi się zwrócić do właściwego organu ((wójta, burmistrza, prezydenta)  o zgodę na ich wycinkę.

W przypadku usunięcia drzew i krzewów bez takiej zgody, przepisy art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 przewidują obowiązek nałożenia przez właściwy organ samorządu terytorialnego administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie przez posiadacza nieruchomości drzewa lub krzewu, w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu.

Tym samym właścicielowi nie wolno, bez zgody organu administracji, usunąć drzew i krzewów, nawet zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieni, np uszkodzonych  drzew po wichurach, opadach śniegu.

Tutaj orzeczenie WSA w Łodzi ,II SA Łd 1096_10, które utrzymało w mocy decyzję Kolegium Odwoławczego. Kolegium  rozpatrywało skarg właściciela nieruchomości na decyzję Prezydenta Miasta Łodzi. Właściciel nieruchomości usunął drzewo zagrażające bezpieczeństwu bez zgody organu administracyjnego. Prezydent  nałożył karę w wysokości 25.392,00 zł . Sąd nie uznał, że stwarzanie zagrożenia przez drzewo zwalnia właściciela od uzyskania zgody na jego wycięcie.

Sztywne zasady wymiaru kary, nie uwzględniające okoliczności były przedmiotem postępowania przez Trybunałem Konstytucyjnym W dniu 01 lipca 2014 Trybunał Konstytucyjny uznał że przepisy rt. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody są  niezgodne  z Konstytucją i przestaną obowiązywać za 18 miesięcy. Tutaj link do oficjalnej strony TK z przytoczonym orzeczeniem

 

 

Photo credit: hyper7pro / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaWycinka drzew – trudno usunąć zagrożenie
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji