Blog

Latest News and Updates

brutto-netto-w-ubezpieczeniach.jpg

Brutto, netto w ubezpieczeniach

 

W ubezpieczeniach posługujemy się często wielkościami brutto, netto. W odniesieniu do kilku pojęć. Warto to wyjaśnić dla sprawnej komunikacji pomiędzy Klientami, Pośrednikami a Ubezpieczycielami.

Kiedy mówimy o   wyniku technicznym  netto  albo brutto należy przez to rozumieć wynik techniczny ubezpieczeń uwzgledniający udział reasekuratora (brutto) albo po potrąceniu udziału reasekuratora (netto) . Ta reguła dotyczy kilku składników technicznego rachunku wyników – składki przypisanej i zarobionej, wyniku na odszkodowaniach. Wielkości brutto  zawierają wartości przypadające na udział reasekuratora , wielkości netto przedstawiają wartości z potrąceniem udziału reasekuratora.

Kiedy mówimy o wysokości składki   złożonej w ofercie netto albo brutto należy przez to rozumieć składkę uwzględniającą koszty prowizji pośrednika (brutto) albo bez kosztów prowizji (netto)

Kiedy mówimy o wartości odszkodowania netto albo brutto należy przez to rozumień odszkodowanie uzględniające podatek VAT( brutto) albo nie uwzględniające podatku VAT (netto)

 

Maria Tomaszewska -PestkaBrutto, netto w ubezpieczeniach
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji