Blog

Latest News and Updates

szkody-środ-V.jpg

Szkody środowiskowe. Szkoda a koszty

Ubezpieczyciele w ramach ubezpieczenia OC za szkody wynikłe z emisji substancji zanieczyszczających udzielają ochrony na :

a) szkody wynikłe (powstałe) wskutek emisji  substancji zanieczyszczających (chemicznych, niebezpiecznych) do gleby, wody,powietrza.

b) koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji niebezpiecznych poniesione przez osoby trzecie

 

Taką konstrukcję przyjeli: HDI, Allianz, Ergo Hestia. PZU udziela ochrony także na koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia powietrza i wody poniesione przez osoby trzecie.

Widać z tej konstrukcji, że oprócz roszczeń cywilnych za poniesione szkody, Ubezpieczyciel udziela ochrony na dodatkowe koszty – można je interpretować jako ochronę na koszty administracyjne ponoszone przez osoby trzecie.

 

Maria Tomaszewska -PestkaSzkody środowiskowe. Szkoda a koszty
Udostępnij ten post

2 komentarzy

Dołącz do konwersacji
  • Michał Michnowicz - 29 lutego, 2012

    Słowo klucz to emisja. Czy była nagła czy nie? Jeśli nie, to ciężko pokryć jej koszty z typowego ubezpieczenia OC.

  • Maja Pestka - 1 marca, 2012

    W tym poście skoncentrowałam się na rozróżnieniu szkody, do naprawienia której zobowiązują się Ubezpieczyciele oraz innych kosztów podlegających ochronie. Nie mają cywilnoprawnego charakteru bo nie wchodzą w pojęcie szkody.

Dołącz do konwersacji