Blog

Latest News and Updates

rata-nie-wystarczy.jpg

Zamówienia publiczne. Rata nie wystarczy

Przytaczam wnioski z orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej za Rzeczpospolitą.

Polisa powinna być opłacona w całości w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do przetargu

Dwóch wykonawców nie uregulowało wszystkich rat na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Argumentowali, że w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne byli objęci ochroną ubezpieczeniową. Składki za polisę opłacali zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez ubezpieczyciela. Mimo to nie zostali dopuszczeni do postępowania. Odwołali się więc do  prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Izba uznała, że zamawiający zachował się prawidłowo (sygnatura akt: KIO 2572/11 i KIO 2621/11). Ustawodawca wyraźnie zastrzegł obowiązek przedłożenia opłaconej polisy. Wykonawcy powinni więc spełnić w całości świadczenie wynikające z umowy ubezpieczenia. Nie ma znaczenia, kiedy doszło do zawarcia umowy i wpłacenia pierwszej raty.

Photo credit: linh.ngan / Foter.com / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaZamówienia publiczne. Rata nie wystarczy
Udostępnij ten post

1 komentarz

Dołącz do konwersacji

Dołącz do konwersacji