Blog

Latest News and Updates

współczynnik-szkodowości.jpg

Współczynnik szkodowości. Rozmijające się rozumienie

Kilka wpisów poświeciłam już pojęciom, którymi posługują się underwriterzy, klienci i brokerzy, ale rozumienie ich nie jest jednolite.

Do takich pojęć należy współczynnik szkodowości. Obiegowe rozumienie oznacza stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki przypisanej.

Gdy tymczasem definicja  „współczynnik szkodowości” w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r.w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji brzmi inaczej. Współczynnik szkodowości to stosunek odszkodowań i świadczeń, z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, do składki zarobionej; przy kalkulacji wskaźnika uwzględnia się koszty likwidacji szkód, koszty windykacji regresów i koszty poniesione w celu uzyskania dotacji, a także regresy, odzyski i dotacje otrzymane.

Popularne pojęcie i definicję różnią trzy elementy :

a) składka zarobiona nie przypisana

b)  zmiana stanu rezerw  a nie założone rezerwy

c) koszty dodatkowe

Dyskusja nie jest akademicka. 3 wyżej wskazane różnice mają rzeczywiste znaczenie dla oceny przebiegów szkodowych i jakości portfela. Na czym polegają 2 pierwsze różnice i jaki mają wpływ na końcowe wartości  wyjaśnię w dwóch następnych wpisach.

 współczynnik szkodowości

Photo credit: Thomas Leuthard / Foter.com / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaWspółczynnik szkodowości. Rozmijające się rozumienie
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty